In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • CasCas: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Content

  • De content is door CasCas met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, CasCas aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De informatie die door CasCas wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.
  • CasCas is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CasCas kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. CasCas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. CasCas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door CasCas zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van CasCas.

 

Intellectueel eigendom

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.