• doen

  App voor werkend leren

  Snel en makkelijk feedback geven

  Directe feedback ontvangen

  IJzer smeden wanneer het heet is!

  De 702010 tool !!


  (Voor pauze slides: ga met cursor op de foto staan)


 • doen

  Leren Doen !

  CasCas is een online platform dat helpt bij het toepassen van nieuw gedrag op het werk.

  Blijf je vaak steken bij je goede voornemens? Met CasCas is dat verleden tijd; met CasCas ga je het Doen!

  Voor meer leer resultaat !

 • doit

  Blijf in beweging !

  Blijf in beweging bij het leren en veranderen, al zijn de 'doe' stapjes nog zo klein. Organiseer je 'small wins' en bouw voort op jouw ervaringen.

  Niet teveel erover praten maar 'Doen' !!

  Veranderen is een kwestie van doen en nog eens doen en op het werk: 70:20:10.


 • stuur

  Sta aan het stuur!

  CasCas social software ondersteunt het informele leren op het werk.

  Met CasCas sta je aan het stuur, jij regisseert jouw leren en veranderen.

  Na trainingen passen veel mensen het geleerde niet toe op het werk. Zo zonde!! Minder trainen maar 'Doen', samen met collega's, ondersteund door CasCas.

 • succes

  Rendement leeractiviteiten

  Performance bereik je met toepassen van nieuw gedrag op het werk, met feedback geven, vragen en ontvangen.

  Met CasCas houdt je leidinggevende een vinger aan de pols.

  Je verbindt leren met performance (indicatoren) en de 'teamchallenge'.

 • leernetwerk

  Start leernetwerk

  Zet je eigen netwerk van ondersteuning op. Vraag iemand uit de organisatie over je schouder mee te kijken en om feedback te geven: de mentor of buddy. Betrek andere mensen er bij. Geef je leidinggevende een duidelijke rol. Een coach of leerbegeleider kunnen ook ondersteunen.
 • verandering

  Organisatie leren

  Individueel leren staat niet los van de organisatie: collectief leren.

  Een team kan een 'teamchallenge' invoeren. Teamleden leiden hun persoonlijke uitdagingen daaruit af. Je ziet welk teamlid een nieuwe activiteit heeft aangemaakt.

  Wissel korte workshops en het 'doen' met elkaar af.

Leren op het werk

Leren doe je op het werk .....

en organiseer je met behulp van CasCas: de 70:20:10 - App!!

1. Samen sterk: mentor, collega's, leidinggevende en klant haken makkelijk aan.

2. Versterkt leerkracht: waardoor je het leren in je werk kunt organiseren.

3.  Zet aan tot actie !!

4. Transferissue opgelost, CasCas plant en borgt, alle resultaten onder handbereik.

CasCas is meer dan een (feedback) tool,
het is een visie over duurzaam leren en veranderen (gedrag) in het werk.

mob app

Organiseer informeel leren met impact
Leren en veranderen gebeurt in het werk. Spontaan leren mensen van alles maar is dat wel zo effectief? Medewerkers, hun leidinggevenden en de organisatie vinden het vaak moeilijk om het werkend leren te organiseren. Met behulp van CasCas integreren medewerkers hun leren in het dagelijkse werk en versterken zij hun performance. CasCas ondersteunt het leren en presteren en borgt nieuw gedrag aantoonbaar in het werk.

Het plannen van leeractiviteiten versterkt de kans dat mensen spontaan tijdens het werk hun leerdoelen verbinden met werk activiteiten. CasCas maakt het voor gebruikers aantrekkelijk om hun intenties in gedrag en daden om te zetten. Gebruikers leren het ´Wat´en het ´Hoe´ wat betreft nieuw gedrag in het dagelijkse werk toe te passen. 

Met behulp van de app. kan je op elk moment een nieuwe  activiteit invoeren, je kan direct leerervaringen beschrijven en feedback van anderen ontvangen.

Gebruik CasCas om je leervermogen te versterken

Leren en veranderen is een kwestie van doen in kleine stapjes 
i doHet aanleren van nieuw gedrag vraagt doen en nog eens doen. CasCas helpt het leren in het werk te ervaren en daar betekenis aan te geven. Je staat stil stil bij het 'Wat' en het 'Hoe'. Met CasCas blijf je in beweging, ook al zijn de stapjes klein. Je wordt tot herhaling aangezet, zodat het geleerde de kans krijgt te internaliseren. In CasCas maak je een contract met jezelf en met anderen.

Transfer issue automatisch opgelost!

network

Mentor en sociale ondersteuning
Ondersteuning van anderen op het werk is cruciaal voor leren. Vraag 1 persoon van je organisatie om over je schouders mee te kijken over jouw keuze van leeractiviteiten, om je leerervaringen te delen en feedback + likes te ontvangen en te geven. Naast de mentor of buddy kent CasCas ook de coach rol en heeft de coach inzicht in de leerprocessen van je coachees in het werk. Daarnaast kan je teamleden en andere mensen in je werkomgeving er bij betrekken.

Je kunt CasCas ook gebruiken bij trainingen, performance coaching en bij verander trajecten.

CasCas is de perfecte ondersteuning bij zogenaamde 30 of 90 dagen trajecten.

mob app 2


De leidinggevende

CasCas geeft de leidinggevende handvatten om het leren en gedragsverandering van de medewerker te managen als ware het normaal werk, met simpele en bekende interventies en heldere checkpoints. Het ondersteunen van het leren van medewerkers vraagt van hen op deze wijze weinig tijd. De leidinggevende ontvangt notificaties en een maandelijks overzicht (tracking and tracing), waardoor hij een vinger aan de pols heeft. CasCas nodigt de manager uit medewerkers aan te moedigen en te inspireren. De manager creëert uitdagend werk en fungeert als stok achter de deur om het leren in het werk toe te passen.Notificaties via mail en in de app.
De mentor en de coach worden via mail en de app. geïnformeerd over de leerervaringen. Gebruikers worden geattendeerd op nieuwe berichten van anderen zoals we dat van ‘What’s app’ kennen.

Portfolio
Wanneer je alle activiteiten bij een leerdoel hebt afgerond, zal het leerdoel met de activiteiten in het portfolio opgeslagen worden. Bij de afronding van het leerdoel is de leidinggevende betrokken, ook om de leer- en werkresultaten te bespreken.

Minder opleidingskosten met resultaat.
Met CasCas zullen de opleidingskosten veel minder zijn, al was het alleen maar dat je veel minder dagdelen van het werk afwezig bent. Daarnaast nodigen gebruikers mentoren uit en is er minder behoefte om externe trainers of coaches in te huren


Team doelenteam
Teams zijn zeer geschikte dragers van 702010 en zij bieden fantastische perspectieven voor duurzame verandering. Het team legt de te verwachten resultaten en performance indicatoren in CasCas vast. Vervolgens leiden teamleden hier hun persoonlijke doelen en leerdoelen uit af. Samen werken en samen leren en elkaar feedback geven over ieders leerdoelen met behulp van CasCas. site

Met CasCas is de kans veel groter dat het geleerde beklijft,

met als resultaat een betere performance van medewerkers.

Leren en presteren zijn 1.

Er wordt veel gepraat over 70:20:10 en wij doen het!!!


Artikel/blog:

Face-2-face en telefoon gesprekken zijn meest bepalend voor teamperformance (2015)

Implementatie strategie 'embed' en 'extract' leren in het werk ; (juni 2014)

Embed leren in het werk (702010) door herontwerp van het werkproces (may 2014)

Lezing Charles Jennings Next learning event: Performance support and the value of informal learning   (april 2014)

Maak social netwerken effectiever door het delen van verborgen know-how (oktober 2013)

Ontwikkel vakmanschap op het werk  en maak werk van duurzame inzetbaarheid (oktober 2013)

Kennisgeneratie met ondersteuning social software staat nog in haar kinderschoenen!

Social enterprise platforms: een revolutie voor het leren op de werkplek! .....?

Verlos leidinggevende van taak bij het begeleiden van het leren en veranderen op het werk (maart 2013)

Van voornemens naar actie; zo eenvoudig, alleen we doen het vaak niet.   (januari 2013)

Software voor verandering!
Leren op het werk
»
Leertrajecten
»
Performance coaching
»
Blog
»
Nieuws
Er is nog geen nieuws op dit moment.